• 2040 Budaörs, Gyár u. 2.

 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(továbbiakban: „ÁSZF”)

(HATÁLYOS: 2018.július 1.-től)

1. Alapfogalmak

1.1. Szolgáltató

Cégnév:
Székhely:
Levelezési cím:
Raktár és Bemutatóterem:

Telefon és fax:
E-mail:
Webcím:

Adószám:
Közösségi adószám:
Cégjegyzékszám:
Bankszámla szám:

UGP Raktártechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
2040 Budaörs Gyár u. 2.
2040 Budaörs Gyár u. 2.
2040 Budaörs Gyár u. 2.

+36 28 428 455, +36 28 428 456
ugp@ugp.hu
www.metalsistem.hu

12046913-2-13
HU12046913
13-09-186789
11742173-20135843

(a továbbiakban: „Szolgáltató”)

A bemutatóterem nyitvatartási ideje: Hétfő-Péntek: 8:00-16:00

1.2. Webáruház

A Szolgáltató http://www.metalsistem.hu/ címen található internetes felülete, melyen keresztül áruk és szolgáltatások vásárolhatók illetve rendelhetők meg (továbbiakban: „Webáruház”)

 1.3. Vevő

Az a fogyasztónak nem minősülő személy, aki a Webáruház szolgáltatást igénybe veszi (megrendelést küld el a Webáruház felületén keresztül), azaz a felületen keresztül árut, szolgáltatást vásárol, illetve megrendel (a továbbiakban: „Vevő”). A jelen ÁSZF alkalmazásában fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (továbbiakban: „Fogyasztó”).

1.4. Fuvarozó

A Fuvarozó Magyarország területén: Indián-Sped Kft.

(a továbbiakban:„Fuvarozó”)

A Fuvarozó a tevékenységét a Szolgáltatóval kötött fuvarozási szerződés alapján végzi. A Fuvarozó kiszállítja a Szolgáltató által átadott árut a Szolgáltató által megadott címre, az áru ellenértékét helyette és nevében átveszi. A Fuvarozó tevékenységét, az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében is teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi.

A Szolgáltató az áruk kiszállítását saját szállítóeszközével is végezheti.

1.5 Személyes Azonosító Adatok

A Szolgáltató a Vevőről az alábbi személyes azonosításra szolgáló adatokat gyűjti a Webáruházon keresztül történő vásárlás során (a továbbiakban: „Személyes Azonosító Adatok”):

Természetes személy esetén:

a) név, valamint ha eltér, számlázási név;

b) székhely valamint ha eltér, számlázási cím;

c) email cím;

d) telefonszám; és

e) adószám.

Jogi személy esetén:

a) szervezet bejegyzett neve, valamint ha eltér, számlázási név;

b) szervezet székhelye, valamint ha eltér, számlázási cím;

c) szervezet képviselőjének neve;

d) email cím;

e) telefonszám;

f) nyilvántartásba vétel száma (cégjegyzékszám); és

g) adószám.

2. Webáruház szolgáltatás személyi hatálya

A Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruházon keresztül kizárólag Fogyasztónak nem minősülő személyek vásárolhatnak. A Fogyasztó által a Webáruházon keresztül leadott megrendelés nem minősül szerződéses nyilatkozatnak.

3. Webáruház Szolgáltatás területi hatálya

A Szolgáltató által fenntartott kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Szolgáltató azonban kizárólag Magyarország területén honos, és ezen országok területét szállítási címként megjelölő személyektől érkező megrendeléseket fogad el. A Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés érvénytelen. A Webruházon keresztül történő valamennyi vásárlás és szolgáltatásnyújtás esetében a Magyarországon hatályos jogszabályok szerint kell eljárni.

4. ÁSZF Hatálya

4.1 ÁSZF Hatálya

a) Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a Webáruház internetes felületén leadott valamennyi áru és szolgáltatás megrendeléssel kapcsolatos jogviszonyban. Az ÁSZF szabályozza a Webáruház szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vevő jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruházzal összefüggő lényeges körülményeket.

b) Jelen ÁSZF a Szolgáltató és a Webáruházon keresztül vele szerződéses kapcsolatba lépő Vevő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

c) A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Webáruház ÁSZF-ét bármikor módosíthassa. A Webáruház ÁSZF-e és annak mindenkori módosítása annak a Webáruház internetes felületen történő közzétételekor lép hatályba, és mindazon áru és szolgáltatás megrendelésére alkalmazandó, melyet a hatálybalépést követően eszközöltek. A Webáruház ÁSZF-e mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató új ÁSZF-et közzé nem tesz, és amíg a Webáruház szolgáltatást biztosítja.

d) A Webáruházon keresztül történő áru vásárlására és szolgáltatás megrendelésére irányadó hatályos ÁSZF a www.metalsistem.hu címen bármikor elérhető, letölthető és kinyomtatható mindaddig, amíg a Szolgáltató a Webáruház szolgáltatást biztosítja.

4.2 ÁSZF elfogadása

Az ÁSZF Vevő által történő elfogadása a Webáruház szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. Az ÁSZF elfogadásának minősül, ha a Vevő a Webáruház internetes felületén regisztrálja magát, valamint az is elfogadásnak minősül, amikor a Vevő a Webáruházon keresztül ajánlatkérését, megrendelését elküldi a Szolgáltató részére. Amennyiben a regisztráció vagy az utolsó ajánlatkérés, megrendelés elküldése óta eltelt idő alatt az ÁSZF módosult, a Szolgáltató a Vevőt a változásokról a Webáruház internetes felületre történő belépésekor értesíti.

5. Webáruház Szerződés létrejötte és módosítása

5.1 Regisztráció

a) A Webáruház rendelési felületén a Vevőnek a vásárlás megkezdése előtt kötelező regisztrálnia, vagy ha azt már megtette, bejelentkeznie személyes felületére. A regisztrációhoz meg kell adnia Személyes Azonosító Adatait annak érdekében, hogy a jövőben az adatok ismételt megadása elkerülhető legyen. A regisztráció során megadott adatok a Vevő által bármikor módosíthatóak, valamint a regisztráció bármikor törölhető.

b) A Vevő a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben a Vevő által leadott megrendelésekkel összefüggésben keletkező szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Vevő fentiek szerint megadott adatait a Szolgáltató nyilvántartásba vegye és kezelje.

Amennyiben a Vevő az ajánlatkérő felületen keresztül ajánlatkérést küld (nem a webshopban) a Szolgáltató részére, úgy regisztrációra nincs szükség.

Amennyiben a Vevő az ajánlatkérő felületen keresztül megrendelést küld (nem a webshopban) a Szolgáltató részére, úgy regisztrációra nincs szükség.

5.2 Megrendelés elküldése

A Vevő a Webáruházon keresztül regisztrációt követően, személyes felületére történt bejelentkezéssel küldheti el megrendelését.

5.3 Szavatosság a megadott adatokért

A Vevő köteles a regisztráció során valós, pontos és hiánytalan adatokat szolgáltatni a Szolgáltató részére. A Vevő szavatol a megadatott adatok valóságáért, pontosságáért és hiánytalanságáért. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelést érvénytelennek minősítse, amennyiben a regisztrációban megadott adatok hibásak, hiányosak, vagy a valóságnak nem felelnek meg, nyilvánvalóan tévesek, illetve értelmezhetetlenek.

5.4 Megrendelés módosítása, törlése, szerződéstől történő elállás

A megrendelés elküldését megelőzően a megrendelést a Vevő köteles megerősíteni. A megerősítés előtt a vásárlás megszakítható, valamint a megrendelt áruk és szolgáltatások (azok mennyisége, fajtája, ide értve az adott áru vagy szolgáltatás megrendelésből történő törlését is), és a megadott adatok (személyes azonosító adatok, szállítási cím, fizetési mód) módosíthatóak. A megrendelés elküldését követően a Vevő a megrendeléstől annak elküldését követő 14 napon belül elállhat az ugp@ugp.hu címre email-ben küldött írásos nyilatkozatával.

5.4.1 30 napos visszaküldés

Amennyiben a Webáruházban vásárolt termék nem felel meg az elvárásainak, akkor ingyenesen visszaküldheti azt 30 naptári napon belül az átvétel időpontjától számítva. Mindössze annyit kell tennie, hogy jelzi szándékát az ugp@ugp.hu e-mail címre küldött írásos nyilatkozatával legkésőbb a kézbesítés/átvétel dátumától számított 30. naptári napon, és kiválasztja, hogy a terméket futárszolgálattal küldi vissza vagy személyesen is leadhatja budaörsi telephelyünkön. Amennyiben futárszolgálattal kívánja visszajuttatni a terméket, a termék visszaküldésének költsége a Vevőt terheli.

A díjmentes 30 napos visszaküldési szolgáltatás nem befolyásolja a távkereskedelem 14 napon belüli törvényes elállási jogát, de kiegészíti azt az Webáruház ügyfelei érdekében.

A 30 napon belüli termékvisszaküldési lehetőséggel legkésőbb a termék átvételétől számított 30. naptári napig élhet a Vevő. (A 30 napon belüli termékvisszaküldés lehetősége a természetes- és a jogi személyek számára egyaránt adott.) A visszaküldeni kívánt terméket a Szolgáltató csak abban az esetben fogadja be, ha annak használata rendeltetésszerűen történt és a használat a termékben jelentős értékcsökkenést nem okozott. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a részére nem megfelelő állapotban és/vagy jelentős értékcsökkenéssel visszaküldött termékek befogadását elutasítsa.

A Szolgáltató elutasíthatja azon visszaküldött termék befogadását,

  • amelyet nem rendeltetésszerűen használtak, amely a vásárlónál fizikai sérülést szenvedett (különösen, de nem kizárólagosan: kopott, túlzott használat nyomai, karcos állapot, mechanikus és/vagy elektromos sérülés érte).
  • amelyet a vásárló nem összes tartozékával és alkatrészével küldött vissza.

A visszaküldeni kívánt terméket kérjük, a vásárlás alkalmával kapott, a váráslás tényét igazoló valamennyi dokumentummal (számla, szállítólevél) együtt juttassa vissza részünkre. Ezen dokumentumok hiányában nem áll módunkban befogadni a terméket.

5.5 Visszaigazolás és szerződés létrejötte

A felek közötti szerződés a Szolgáltató Webáruház internetes felületén leadott megrendelés Szolgáltató általi elfogadásával és az elfogadás írásbeli (elektronikus formában történő) visszaigazolásával jön létre. A szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A Vevő megrendelése leadásával egyidejűleg a 4.1. pont értelmében a jelen ÁSZF rendelkezéseit is elfogadja. A Szolgáltató a megrendeléssel kapcsolatos visszaigazolást legkésőbb a megrendelés megérkezésétől számított 2 (két) munkanapon belül köteles a Vevő részére megküldeni. Amennyiben a Szolgáltató a fenti határidőn belül nem küld visszaigazolást a Vevő részére, úgy a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

6. Árukkal és Szolgáltatásokkal kapcsolatos korlátozások

A Szolgáltató az aktuális katalógusban megadottakhoz képest az áru rendeltetésszerű használatát és alapvető műszaki jellemzőit hátrányosan nem érintő technikai, formai és színbeli változtatások jogát fenntartja. A Vevő tudomásul veszi, hogy egyedi áruigények kielégítése külön megállapodás tárgyát képezi. A Vevő továbbá tudomásul veszi, hogy egyes áruknál a katalógusban megadott adatok (súly, befoglaló méretek, teljesítmény, szín, stb.) csak irányadóak, a képek kizárólag illusztrációk, és technikai okokból az online katalógusban található színek eltérhetnek a RAL-színskála árnyalataitól. A Szolgáltató az online katalógusban szereplő valamennyi árunál fenntartja a jogot a műszaki továbbfejlesztéssel történő módosításra és megszűntetésre.

7. Fizetési feltételek

A Vevő a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét, választása szerint, előre átutalással – előlegbekérő alapján – a kiszállítás napjáig, vagy a Szolgáltatónál (személyes átvétel esetén) vagy Fuvarozónál (utánvét) az áruk átvételekor készpénzben teljesíti. Az átvételkor készpénzben fizetés esetén az áru átadója a készpénz átvételéről átvételi elismervényt állít ki. A Fuvarozó az áruról szóló számlát a termékhez csomagolva, a termék kiszállításával egy időben kapja meg.

8. Tulajdonjog

A megrendelt áru tulajdonjogát a Szolgáltató az áru teljes vételárának (beleértve a szállítási költséget is) maradéktalan megfizetéséig fenntartja

9. Szállítási Feltételek

A Webáruházban megrendelt összes árura az alábbi szállítási feltételek vonatkoznak:

9.1Személyes átvétel

Amennyiben a Vevő nem kér szállítást, abban az esetben értesítést követően a megrendelt áruk átvehetők a Szolgáltató raktárában. Személyes átvétel esetén, amennyiben a megrendelt árukat a megadott időponttól számított 5 (öt) munkanapon belül a Vevő nem szállítja el, a Szolgáltató az ötödik unkanapot követő naptól jogosult naptári naponta az áru értékének 3 ‰-ét (három ezrelékét), de legalább 1.000,-Ft (egyezer forintot) / naptári nap plusz Áfa összeget az áru sikeres elszállításának napjáig, vagy ennek hiányában, a szerződés megszűnésének napjáig tárolási költség címén felszámítani a Vevő részére. Amennyiben a Vevő 30 (harminc) nap elteltével sem szállítja el az árut a Szolgáltatótól, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni, és a jelen ÁSZF szerinti meghiúsulási kötbért követelni a Vevőtől.

9.2 Kiszállítás

Kiszállítást Magyarország területére lehet kérni. Szállítási címként szerepelhet a Vevő székhelye, telephelye, fióktelepe, illetve minden egyéb cím, amelyen a Vevő képviselője a kézbesítéskor megtalálható. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. Szállítási címként azt a címet kell megjelölni, ahol a Vevő vagy képviselője nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában. Amennyiben a kiszállított árut a Vevő nem veszi át, úgy köteles az áru tárolásáért a Szolgáltatónak a megkísérelt átadást követő naptári naptól naptári naponta az áru értékének 3 ‰-ét (három ezrelékét), de legalább 1.000,-Ft (egyezer forintot) / naptári nap plusz Áfa összeget az áru sikeres kiszállításának napjáig, vagy ennek hiányában, a szerződés megszűnésének napjáig Szolgáltatónak megfizetni, valamint az újabb kiszállítás költségét megtéríteni. Az áru kétszeri sikertelen kiszállítását követően a Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni és a felmerült és meg nem térített kiszállítási költségen felül a jelen ÁSZF szerinti kötbért követelni a Vevőtől.

9.2.1 Szállítási módok, és költségek

Magyarországon a kiszállítás területileg két részre került kiosztásra.

A Szolgáltató fenntartja a jogot az extrém méretű, tömegű, terjedelmű, vagy különösen sérülékeny, törékeny áruk szállítási költségének egyedi meghatározására.

Budapesti kiszállítás

Budapesti kiszállítás esetén, 300 kg-ig a szállítási díj: 5.000 Ft+Áfa, a szállítást a Szolgáltató végzi.

Budapesti kiszállítás esetén, 300 kg-felett a szállítási díj egyedileg kerül meghatározásra a szállítandó tömeg és rakfelület igény alapján. A szállítást a Fuvarozó végzi: Indián-Sped Kft. végzi.

Vidéki kiszállítás

Vidéki kiszállítás esetén a szállítási díj egyedileg kerül meghatározásra a szállítandó tömeg és rakfelület igény alapján. A szállítást a Fuvarozó végzi: Indián-Sped Kft.

a) A Fuvarozó cég csak munkanapokon, 8:00 és 16:00 óra között végzi a szállítást.

b) A Fuvarozó nem vállalja, hogy telefonon értesíti a Vevőt a szállítás pontos időpontjáról, ezért Vevő felelőssége, hogy olyan címet adjon meg, melyen munkanapokon, a fenti időintervallumban folyamatosan elérhető. Ha bármilyen oknál fogva, a Fuvarozó nem találja a Vevőt a megadott címen, úgy értesíti a Szolgáltatót, aki megpróbálja elérni a Vevőt és egyeztetni a szállításról.

Amennyiben a Vevő nem tartózkodik a helyszínen és nem elérhető, úgy az ismételt kiszállítás többletköltséget von maga után, melynek összegét a Szolgáltató határozza meg és egyezteti a Vevővel.

9.2.2 Kiszállítás a Szolgáltató saját szállítóeszközével

a) Amennyiben a Vevő kapcsolódó szolgáltatással (pl. szereléssel) együtt rendeli az általa kiválasztott árut, vagy az adott áru tekintetében ezen szállítási mód elérhető és a Vevő ezt a szállítási módot választja, úgy a Szolgáltató saját szállítóeszközével szállítja ki a megrendelt árut a Vevő részére.

b) A Szolgáltató törekszik arra, hogy a Vevővel egyeztetett időpontban történjen meg a kiszállítás, és minden esetben a kiszállítás dátumát is tartalmazó egyedi árajánlatot készít a szállításra, melynek Vevő általi írásos elfogadásával, megrendelésével kerülhet lebonyolításra a kiszállítás.

9.3 Rakodási költség meghatározása

Amennyiben a megrendelt áruk emberi erővel történő rakodására, pakolásra is szükség van, úgy arra Szolgáltató, a körülmények részletes felmérése után készített egyedi árajánlatot ad Vevőnek, melynek Vevő általi írásos elfogadását követően kerülhet sor a megrendelt áruk kiszállítására.

9.4 Átvétel, meghatalmazás

A megrendelt árut csak a számlán szereplő Vevő nevében eljáró törvényes vagy írásos meghatalmazással rendelkező képviselő veheti át. Az írásos meghatalmazás egy eredeti példányát a Szolgáltató képviselőjének vagy a Fuvarozónak az átadás-átvétel során a Vevő képviselője köteles átadni, melynek hiányában az áru átadása megtagadható, és a sikertelen kézbesítés esetére kikötött 9.2 pont szerinti jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

9.5 Szállítási határidő

A Szolgáltató vállalja, hogy a kiválasztott és megrendelt áru kiszállítását, illetve a megrendelt szolgáltatás nyújtását a felek közötti szerződés létrejöttétől számított 30 (harminc) naptári napon belül megkezdi, illetve személyes átvétel esetén az áru átvehetőségét a fenti határidőn belül a Vevő részére írásban jelzi. Amennyiben a megrendelt áru kiszállítása vagy a szolgáltatás nyújtása a jelen pont szerint nem történik meg, úgy Vevő jogosult egyoldalú írásos nyilatkozatával a megrendelt áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban létrejött szerződéstől elállni. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy részszállításokat teljesítsen.

Nagy gyártási idővel történő termék rendelése esetén a Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt a 30 napnál hosszabb szállítási határidőről, amit a Vevő a megrendelés elküldésével elfogad.

9.6 Kárveszély

A kárveszély a Vevőre az áru Vevő vagy képviselője általi átvétele napján (szállítólevél, vagy az átvételt igazoló számla aláírásával egyidejűleg), illetve amennyiben a Vevő harmadik féllel fuvaroztatja el az árut a Szolgáltató székhelyéről vagy telephelyéről, úgy az áru fuvarozónak történő átadásával egyidejűleg száll át a Vevőre.

10. Szavatosság, jótállás és elállás

10.1 Szavatosság

A Szolgáltató és a Vevő jogaira és kötelezettségeire a szavatosság tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) rendelkezései az irányadók. Ennek keretében a Vevő köteles az átadott áruval vagy nyújtott szolgáltatással kapcsolatos bármely hibát, kifogást a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, annak észlelést követően haladéktalanul jelezni.

10.2 Jótállás

A jogszabályban előírt kötelező jótállás, illetve azon eset kivételével, amikor a jótállás az adott áru vagy szolgáltatás Webáruházban szereplő leírásánál egyértelműen és kifejezetten fel van tűntetve, a Szolgáltató a megrendelt árukra vagy szolgáltatásokra jótállást nem vállal. Szolgáltató a használt termékek esetében a jótállást kizárja.

10.3 Közös szabályok

a) A Vevő köteles az áru mennyiségét és minőségét az átvételt követően haladéktalanul ellenőrizni. Amennyiben a leszállított árun szemmel látható sérülést fedez fel, köteles azt a szállítólevélen írásban jelezni. Mennyiségi vagy nyilvánvaló hibák reklamációját a Vevő az áru átvételétől számított 3 (három) munkanapon belül köteles bejelenteni. Az áru / szolgáltatás minőségét a Vevő az átvételt követő 8. (nyolcadik) napig köteles megvizsgálni és minőségi kifogásait ugyanezen időszak alatt a Szolgáltatóval közölni. A fentiek elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató nem felelős.

b) A megrendelt áru vagy szolgáltatás rejtett hibáját a Vevő a jogszabályi határidőn belül köteles a felfedezést követően haladéktalanul írásban jelezni a Szolgáltató részére. A jelzés késedelméből adódó károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

c) A Vevő köteles szavatossági / jótállási igényét írásban jelezni a Szolgáltató részére. A szavatossági / jótállási idő szempontjából az áru átvételének vagy a szolgáltatásnyújtás befejezésének dátuma tekintendő a kezdő napnak.

d) A megrendelt áru / szolgáltatás minőségével kapcsolatos szavatossági igény esetén a minőségi kifogást a Vevő köteles mintával vagy a Szolgáltató által elfogadott szakértői véleménnyel igazolni. A megrendelt áru / szolgáltatás minőségével kapcsolatos jótállási igény esetén a Szolgáltató kötelessége, hogy igazolja, hogy az áru /szolgáltatás annak átadása idején megfelelt a minőségi kritériumoknak.

e) Amennyiben a felek másképp nem állapodnak meg, a szavatossági / jótállási igény nem érinti a Vevő vételár fizetési kötelezettségét, ennek megfelelően a Vevő köteles a megrendelt áru / szolgáltatás teljes vételárát a Szolgáltató részére megfizetni.

f) A megrendelt árunak illetve szolgáltatással érintett dolognak a Vevő saját céljára történő – a leírt és a szóban kapott tájékoztatótól eltérő – felhasználhatóságáért és a nem rendeltetésszerű használatért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

g) A szavatosság / jótállási kötelezettség érvényesítésére kizárólag az eredeti számla, valamint jótállás esetén, az eredeti jótállási jegy bemutatásával van lehetőség.

10.4 Szavatossági igények, és azok teljesítése

Amennyiben a Vevő mennyiségi és / vagy minőségi kifogásainak megvizsgálását követően a Szolgáltató megállapítja, hogy a kifogások helytállóak, gondoskodik a Vevő szavatossági igényeinek mihamarabbi kielégítése iránt, a következők szerint:

a) nem megfelelő mennyiség szállítása esetén a Szolgáltató vállalja a hiányzó mennyiség díjmentes kiszállítását, illetve a megrendeltnél több áru kiszállítása esetén a Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik a többlet elszállításáról. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató raktárkészlete nem minden esetben teszi lehetővé a hiányzó áruk azonnali rendelkezésre bocsátását.

b) minőségi kifogás estén, ha a kifogás értékesített anyagot érint, a Vevő elsősorban kicserélést követelhet, kivéve, ha ezen szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a Szolgáltatónak aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott áru hibátlan állapotban képviselt értékét, a minőségi kifogásban megjelölt és a Szolgáltató által is igazoltan meglévő hiba súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott kár nagyságát; ha a minőségi kifogás értékesített állványt, szerszámot, egyéb fémszerkezetet érint, a Vevő elsősorban kijavítást követelhet;

c) ha a Vevő kicserélést / kijavítást nem kérhet, vagy ha a Szolgáltató a kicserélést / kijavítást nem tudja vállalni, a Vevő – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy érdekmúlás igazolása mellett, elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Elállás

a) Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia! Az elállással érintett termék utánvétellel nem küldhető vissza, utánvételes átvételt nem áll módunkban teljesíteni. Elállás esetén követelhetjük a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését! Ezeken kívül a vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

b) Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza;

11. Felelősségkorlátozás, Szerződéses biztosítékok

11.1 Általános Felelősségkorlátozás

a) A Szolgáltató felelőssége – a törvényi kivételektől eltekintve – a megrendelések teljesítésével kapcsolatban semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az alábbiak közül a kisebbik összeget: (i) a Vevő által a megrendelés alapján az áruért megfizetett tényleges ár, vagy szolgáltatás esetén, a szolgáltatás tényleges díja (folyamatos szolgáltatás esetén 12 (tizenkettő) havi díj számítandó), vagy (ii) a tényleges kár összege. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a közvetett károkra, az elmaradt haszonra illetve más gazdasági veszteségekre. A Felek elismerik, hogy a Szolgáltató részére fizetendő díjak megállapítása a jelen pontban foglalt felelősségkorlátozás ill. -kizárás figyelembevételével történt.

b) Az itt rögzített felelősségkorlátozás nem vonatkozik a szándékosan okozott károk, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért fennálló felelősségre.

c) A 11.1 alpont meghatározza a Szolgáltató megrendelés szerinti, illetve a megrendeléssel kapcsolatos teljes felelősségét; minden egyéb felelősség kizárásra kerül. Így kizárt különösen a többletköltségekért, elmaradt haszonért, közvetett károkért (ideértve többek között a várt, de elmaradt megtakarításokat és gazdasági előnyöket) fennálló felelősség.

11.2 Világháló

a) A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Webáruház honlapjának megszakítás- és hibamentes elérhetőségét, azonban, a világháló természetéből következően, azt garantálni nem tudja. A Vevő tudomásul veszi, hogy a honlaphoz történő hozzáférése alkalmanként megszakadhat vagy korlátozásra kerülhet annak érdekében, hogy a Szolgáltató a megfelelő karbantartási, fenntartási, vagy bővítési munkálatokat el tudja végezni.

b) A Szolgáltató nem vállal felelősséget a világhálón vagy egyéb elektronikus úton késedelmesen, helytelenül, vagy hiányosan továbbított információkért.

c) A Vevő elismeri, hogy a világháló nem teszi lehetővé a teljes mértékben biztonságos kommunikációt, továbbá felelősséget vállal az ebből eredő esetleges negatív következményekért, beleértve a világhálón továbbított azon adatok helyreállítását, amely a megrendelt áruk értékesítéséhez vagy szolgáltatások teljesítéséhez szükséges.

11.3 Kötbér

Amennyiben az 5.5 pont szerinti szerződés létrejöttét követően a Vevő a szerződéstől a jelen ÁSZF-ben biztosított jogát ide nem értve, eláll, illetve amennyiben a Szolgáltató gyakorol elállási jogot a jelen ÁSZF szerint, a Szolgáltató jogosult a megrendelt és elállással érintett áruk vagy szolgáltatások nettó ára (díja) 30%-ának (harminc százalékának) megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért követelni a Vevőtől, továbbá jogosult az elállásból eredő, a kötbér mértékét meghaladó kára érvényesítésére a Vevővel szemben.

11.4 Késedelmi kamat

 

A Vevő késedelmes fizetése esetén a Szolgáltatónak fizetendő késedelmi kamat mértéke megegyezik a Ptk. által gazdálkodó szervezetek között alkalmazni rendelt késedelmi kamat mértékével.

12. Adatvédelem, adatbiztonság

A Szolgáltató a Webáruházba történő regisztráció során a Vevő által megadott Személyes Azonosító Adatokat a weboldalunkon elérhető Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célból és módokon használja fel, tárolja, valamint kezeli.

13. Szerzői jogok

A Webáruház honlapjának teljes tartalmát szerzői jog védi. Az itt szereplő adatok, információk, grafikus ábrák, képek, logók, szoftverek, digitális tartalmak a Szolgáltató tulajdonát képezik, és csak személyes felhasználásra szolgálnak. Minden ezen túlmenő felhasználás, különös tekintettel azok adatbázisokba történő rögzítése, sokszorosítása és a reklámcélú felhasználás bármely formája, valamint harmadik félnek történő továbbítása – részben vagy átdolgozott formában is – a Szolgáltató beleegyezése nélkül tilos.

14. Panaszok kezelése

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat):
Központi cím: 2040 Budaörs, Gyár u 2.
Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: 8-16:00
Telefonszám: 06 23-428-455
E-mail: Lépj kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal

Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni,az üzemeltető adati között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a https://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefon: +36 1 269 0703
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi linken elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója a honlapon a Hasznos Tudnivalók menüponton belül érhető el.

15 Egyéb rendelkezések

15.1 Engedményezés

 

Egyik fél sem jogosult a másik fél írásos hozzájárulása nélkül a jelen ÁSZF alapján létrejött jogviszony(ok)ból származó jogait harmadik személyre engedményezni.

15.2 Beszámítás

A felek kizárják a jelen ÁSZF alapján létrejött jogviszonyok szerint megrendelt áru / szolgáltatás vételárával / díjával szemben bármely követelés beszámítását.

15.3 Módosítás

A jelen ÁSZF alapján a felek között létrejött bármely jogviszony módosítása kizárólag a felek ez irányú, kifejezett, írásos megállapodásával lehetséges. A jelen pont alkalmazásában a felek írásbelinek tekintik az email kommunikációt is.

15.4 Teljes megállapodás

A jelen ÁSZF és a Vevő által benyújtott írásos megrendelés tartalmazzák a felek közötti teljes megállapodást az áru megvásárlására, valamint a szolgáltatás nyújtására vonatkozóan, és hatályon kívül helyeznek minden, az írásos megrendelés benyújtását megelőzően ezen jogviszonyra vonatkozóan a felek között fennállt megállapodást, levelezést, egyeztetést, illetve egyéb, jogi szempontból releváns kommunikációt.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Az http://www.metalsistem.hu Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

15.5 Magatartási kódex

A Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója, ilyen kódex rendelkezései rá nem irányadók.